Program pilotażowy Centrum Zdrowia Psychicznego

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA MIESZCZĄCA SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 8 W KRZESZOWICACH BĘDZIE UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ W RAMACH CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE NA PODSTAWIE DECYZJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. CENTRA ZDROWIA […]

PORADNIA LECZENIA BÓLU

Od 22 czerwca 2017 roku w Krzeszowickim Centrum Zdrowia rozpoczyna działalność Poradnia Leczenia Bólu. Świadczenia udzielane są odpłatnie. Koszt jednej wizyty – 60zł.

ZMIANA W UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

Od dnia 5 maja 2017 roku lek.med. Katarzyna Mihułka nie będzie udzielała świadczeń medycznych w zakresie poradni reumatologicznej. Pacjenci, którzy mieli ustalony termin wizyty do lek. Katarzyny Mihułki proszeni są o kontakt z rejestracją poradni reumatalogicznej w godzinach jej pracy osobiście lub telefonicznie(nr telefonu: 12 282 02 85).

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCY „WSTECZNEGO” ZGŁOSZENIA DO UBEZPIECZENIA

Osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie była, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest „wsteczne” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – takie zmiany obowiązują od 12 stycznia 2017 r. Wprowadzane zmiany nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń […]

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY Program przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 59rż ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Badanie można wykonać 1 x na 3 lata. W celu wykonania badania należy zgłosić się do Działu Administracyjno – Technicznego Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 30 celem pobrania ankiety na wykonanie badania. Należy […]

ZASADY REJESTRACJI DO LEKARZY

Rejestracji na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub poprzez osoby trzecie. Rejestracja w godzinach pracy poszczególnych poradni. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. W przypadku rejestracji telefonicznej lub poprzez osoby trzecie – dowód tożsamości należy okazać w rejestracji przed udaniem się na wizytę lekarską. W przypadku nie potwierdzenia przez system […]

KARTA EKUZ

Na podstawie karty EKUZ udzielane są świadczenia obcokrajowcom lub osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie w zagranicznych instytucjach ubezpieczających będących odpowiednikami Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tej karty mogą być udzielane świadczenia medyczne obejmujące pomoc w nagłych wypadkach. W razie konieczności skorzystania ze świadczenia medycznego w ramach karty EKUZ należy w dokumentacji medycznej pozostawić […]