WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA DOTYCZĄCA ZAMAWIANIA LEKÓW W RAMACH KONTYNUACJI LECZENIA

Od dnia 1 kwietnia 2022 zmianie ulega sposób zamawiania leków w ramach kontynuacji leczenia w poradni POZ ul. Legionów Polskich 30
( zamawianie leków w poradniach WOZ Zalas,Nowa Góra, Tenczynek nie ulega zmianie)
W ramach kontynuacji leczenia można złożyć zapotrzebowanie jedynie na leki stale przyjmowane, występujące w historii choroby. W przypadku zmiany leczenia np. zmiana leku w tym zmiana dawki leku należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Zapotrzebowanie jest weryfikowane przez lekarza, do którego ostatecznie należy decyzja o ordynacji leków i ich ilości.

Pacjent może złożyć zapotrzebowanie:

  1. W formie pisemnej – druki dostępne w rejestracji oraz na stronie www.kczkrzeszowice.pl – do specjalnej zamykanej skrzynki zainstalowanej przy rejestracji na parterze budynku ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowice. Zapotrzebowanie musi być przygotowane czytelnie.
  2. Telefonicznie – na specjalnie uruchomiony numer telefonu 664 999 852 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 ( nie ma możliwości zamawiania recept poprzez wiadomość sms)
  3. W formie elektronicznej na adres: recepty@kczkrzeszowice.pl W celu zamówienia kontynuacji leczenia należy przesłać wiadomość podając: Imię i nazwisko pacjenta, pesel, numer telefonu kontaktowego, nazwę, dawkę i ilość opakowań zamawianego leku.

 

Czas oczekiwania na wystawienie e-recepty wynosi do 5 dni roboczych.
Prosimy o składanie zapotrzebowań odpowiednio wcześnie biorąc pod uwagę czas oczekiwania na realizację zamówienia.

Od dnia 1 kwietnia 2022r: 

  1. numer telefonu 12 282 02 87 będzie służył wyłącznie rejestracji pacjenta do lekarza POZ. Nie będą pod tym numerem przyjmowane zapotrzebowania na leki, by dodatkowo nie blokować linii pacjentom którzy chcą się zarejestrować do lekarza.
  2. pracownicy rejestracji przy okienku nie będą przyjmować zamówień „ustnych” na leki w ramach kontynuacji leczenia. Pacjent wypełnia zamówienie na leki i wrzuca do zamkniętej skrzynki na zamówienie leków.

 

Mamy nadzieję, ze wprowadzone rozwiązania ułatwią kontakt z rejestracją pacjentom, którzy chcą umówić się na konsultację do lekarza POZ.
Formularz zamawiania leków: Otwórz formularz w nowym oknie (pdf 430kb)