Program pilotażowy Centrum Zdrowia Psychicznego

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA MIESZCZĄCA SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 8 W KRZESZOWICACH BĘDZIE UDZIELAĆ...

PORADNIA LECZENIA BÓLU

Od 22 czerwca 2017 roku w Krzeszowickim Centrum Zdrowia rozpoczyna działalność Poradnia Leczenia Bólu. Świadczenia udzielane są odpłatnie. Koszt jednej wizyty – 60zł.

ZMIANA W UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ W PORADNI REUMATOLOGICZNEJ

Od dnia 5 maja 2017 roku lek.med. Katarzyna Mihułka nie będzie udzielała świadczeń medycznych w zakresie poradni reumatologicznej. Pacjenci, którzy mieli ustalony termin wizyty do lek. Katarzyny Mihułki proszeni są o kontakt z rejestracją poradni...

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY Program przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 59rż ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Badanie można wykonać 1 x na 3 lata. W celu wykonania badania należy zgłosić się do...

ZASADY REJESTRACJI DO LEKARZY

Rejestracji na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub poprzez osoby trzecie. Rejestracja w godzinach pracy poszczególnych poradni. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. W przypadku rejestracji telefonicznej lub poprzez osoby...

KARTA EKUZ

Na podstawie karty EKUZ udzielane są świadczenia obcokrajowcom lub osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie w zagranicznych instytucjach ubezpieczających będących odpowiednikami Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tej karty mogą być udzielane świadczenia medyczne obejmujące...