Na podstawie karty EKUZ udzielane są świadczenia obcokrajowcom lub osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie w zagranicznych instytucjach ubezpieczających będących odpowiednikami Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach tej karty mogą być udzielane świadczenia medyczne obejmujące pomoc w nagłych wypadkach.

W razie konieczności skorzystania ze świadczenia medycznego w ramach karty EKUZ należy w dokumentacji medycznej pozostawić kopię karty oraz podpisać fakt udzielenia świadczenia medycznego.

Świadczenia medyczne udzielane w ramach karty EKUZ nie obejmują planowego leczenia, na które wymagana jest odrębna zgoda wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.