1. Wprowadzenie

Szanując prywatność Użytkowników odwiedzających witrynę internetową https://kczkrzeszowice.pl/ Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia – Krzeszowickie Centrum Zdrowia stosuje niniejszą Politykę prywatności, po to aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych jej Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryny internetowej https://kczkrzeszowice.pl/.
 1. Administrator danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników witryny internetowej https://kczkrzeszowice.pl/ jest Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia – Krzeszowickie Centrum Zdrowia z siedzibą przy ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowicach, KRS: 0000032650, NIP: 9441857728, REGON: 357101150, dalej: Administrator. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie na podany wyżej adres, poprzez nr tel.: 12 282 04 01, a także poprzez adres e-mail: kcz.dat@op.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie na podany wyżej adres Administratora lub poprzez adres e-mail: dkadziola@kancelariacpp.pl.
 1. Zbieranie danych

W trakcie korzystania z witryny Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika z wykorzystaniem plików Cookies (tzw. Ciasteczek). Korzystając z witryny internetowej Użytkownik może także zarejestrować się online na wizytę lekarską (E-Rejestracja). Zostanie wtedy poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych oraz o wypełnienie formularza rejestracji konta użytkownika. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi E-Rejestracji dostępna jest w portalu E-Rejestracji https://rejestracja.kczkrzeszowice.pl Ponadto przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może mieć miejsce w przypadku nawiązania kontaktu z Administratorem, w szczególności za pomocą danych kontaktowych udostępnionych na stronie https://kczkrzeszowice.pl/?kontakt. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku ze skontaktowaniem się z Administratorem dostępna jest na stronie https://kczkrzeszowice.pl/?kontakt. Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkowników witryny, przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić witrynę wraz z przetwarzanymi na niej danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczno-techniczne służące ochronie przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 1. Zakres zbieranych danych

Dane osobowe mogą być gromadzone na witrynie poprzez informacje zbierane i przetwarzane automatycznie podczas korzystania z witryny https://kczkrzeszowice.pl/, tj. pliki Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) – zbierające informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, rodzaj i język przeglądarki, dane urządzenia, rozdzielczość ekranu. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika, b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Zazwyczaj przeglądarki internetowe (ewentualnie inne oprogramowania służące do przeglądania sieci) domyślnie pozwalają na umieszczanie plików Cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania sieci. W konsekwencji, w przypadku witryny, umożliwiają one zbieranie informacji o Użytkownikach ją odwiedzających. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do jego urządzenia. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do jego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny będzie możliwe (poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies). Oznacza to, że Użytkownik może częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub niemal całkowicie wyłączyć taką możliwość. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, może także używać aplikacji blokujących zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie internetowej https://kczkrzeszowice.pl/, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 1. Cele wykorzystania danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania

Witryna https://kczkrzeszowice.pl/ wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej do potrzeb Użytkownika, jak również w celach statystycznych. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
 • administrowania witryną,
 • zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług,
 • dostosowanie witryny do potrzeb Użytkowników,
 • tworzenie analiz oglądalności witryny,
 • zapewnienie prawidłowego działania witryny w przeglądarce WWW Użytkownika,
 • ułatwienie Użytkownikowi korzystania z witryny i dopasowania jej do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk witryny umożliwiających poznanie oczekiwań Użytkowników i rozwój witryny tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. przez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem plików Cookies (o ile dane osobowe są w danym przypadku przetwarzane) jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poprzez korzystanie z witryny bez zmiany ustawień plików Cookies. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies. Wyrażenie zgody następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Wyrażam zgodę” na podstronie wyświetlanej podczas wejścia na witrynę, ewentualnie poprzez zamknięcie przedmiotowej podstrony. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem plików Cookies odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być osoby i podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej obsługi witryny, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe. Podawane przez Użytkownika dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Bezpieczeństwo

Administrator dokłada starań, aby korzystanie przez Użytkowników z witryn internetowych https://kczkrzeszowice.pl/ oraz z https://rejestracja.kczkrzeszowice.pl było bezpieczne. Z tego względu połączenia z wyżej wymienionymi witrynami są odpowiednio szyfrowane, a także posiadają one certyfikat SSL. SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych. Certyfikat SSL zapewnia nawiązanie szyfrowanego połączenia z przeglądarką Użytkownika od razu po wejściu przez niego na daną witrynę internetową (w pasku adresu przeglądarki odwiedzającego stronę pojawi się charakterystyczna mała kłódka oraz prefiks https://). Certyfikat SSL chroni transakcje i zabezpiecza przesyłane przez pocztę i stronę WWW informacje takie jak hasła, loginy, dane osobowe, itp.
 1. Uprawnienia Użytkownika

RODO przyznaje osobie, której dane osobowe są przetwarzane szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem danych. Użytkownikowi względem Administratora przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia danych,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej szczegółowo regulują art. 15-21 RODO. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zbierane przy wykorzystywaniu plików Cookies, w zależności od rodzaju danego pliku, mogą być przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, w szczególności poprzez zmianę preferencji Użytkownika co do wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Umożliwienie przez Użytkownika zapisu plików Cookis na jego urządzeniu, a tym samym umożliwienie przetwarzania jego danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednak ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, a wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie lub mogą one zostać w całości wyłączone.