Adres: 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 8
Tel: 12 282 12 63 wew. 1

Czynna:
Poniedziałek: od 10:30 do 15:30
Wtorek: od 8:00 do 11:00 oraz  od 12:00 do 15:00

Adres: 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 8
Tel: 12 282 12 63 wew. 3

Czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 19:30

Adres: 32-065 Krzeszowice ul. Legionów Polskich 30
Tel: 12 282 12 61

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 18:00
Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 9:30

Punkt pobrań:
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowej Górze ul. Krakowska 6
Tel. 12 283 50 15

Czynny: wtorek, czwartek 7:15 do 9:30

Adres: 32-065 Krzeszowice ul. Krakowska 8
Tel: 12 282 03 25
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 tel: 12 282 15 41

Gabinet Masażu Leczniczego czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

Gabinet Kinezyterapii czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

Gabinet Laseroterapii czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

Gabinet Elektrofizjoterapii czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00