PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY Program przeznaczony dla kobiet w wieku od 25 do 59rż ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Badanie można wykonać 1 x na 3 lata. W celu wykonania badania należy zgłosić się do Działu Administracyjno – Technicznego Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 30 celem pobrania ankiety na wykonanie badania. Należy […]

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KIERUJĄCYCH PRACOWNIKÓW NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

Instrukcja wypełniania skierowań na badania profilaktyczne Podstawą prawidłowego i dokładnego wykonania badania profilaktycznego pracownika jest prawidłowo i rzetelnie wypełnione skierowanie. Musi ono być wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 ( Dz.U. poz. 457 ). Skierowanie musi zawierać oznaczenie pracodawcy (pieczęć zakładu pracy z numerem REGON), miejscowość i […]

ZMIANA W SPOSOBIE WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Od dnia 01.02.2015 wyniki badań diagnostycznych wykonanych w pracowni analitycznej KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA będą przekazywane bezpośrednio do lekarza zlecającego wykonanie badania. Nie będzie możliwości odbioru wyników przez pacjenta – wyjątek stanowią wyniki badań wykonanych na zlecenie pacjenta i przez niego płatnych.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DLA KTÓRYCH SYSTEM EWUŚ NIE POTWIERDZA PRAWA DLA ŚWIADCZEŃ

Od dnia 01.01.2015 pacjenci którzy zgłoszą się do lekarza POZ a dla których system EWUŚ wykaże brak prawa do bezpłatnych świadczeń, pomimo ich posiadania, mogą skorzystać z tych świadczeń pod warunkiem złożenia oświadczenia o przysługującym prawie do bezpłatnych świadczeń ( druk dostępny w rejestracjach KCZ) lub dokumentów potwierdzających posiadane ubezpieczenie oraz po złożeniu nowej deklaracji […]

KONTYNUACJA LECZENIA W POZ 2015

Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2015 przepisami lekarz może bez dokonania osobistego badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W przypadku wystawienia recept w ramach kontynuacji leczenia recepty te może odebrać […]

ZASADY REJESTRACJI DO LEKARZY

Rejestracji na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub poprzez osoby trzecie. Rejestracja w godzinach pracy poszczególnych poradni. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. W przypadku rejestracji telefonicznej lub poprzez osoby trzecie – dowód tożsamości należy okazać w rejestracji przed udaniem się na wizytę lekarską. W przypadku nie potwierdzenia przez system […]

KARTA EKUZ

Na podstawie karty EKUZ udzielane są świadczenia obcokrajowcom lub osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie w zagranicznych instytucjach ubezpieczających będących odpowiednikami Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach tej karty mogą być udzielane świadczenia medyczne obejmujące pomoc w nagłych wypadkach. W razie konieczności skorzystania ze świadczenia medycznego w ramach karty EKUZ należy w dokumentacji medycznej pozostawić […]

SKIEROWANIA DO SPECJALISTÓW 2015

Od dnia 01.01.2015r rejestrując się do poradni okulistycznej należy posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( posiadającego umowę z NFZ). Skierowanie obowiązuje ponadto do wszystkich poradni specjalistycznych KCZ oprócz poradni dla kobiet i poradni zdrowia psychicznego. Oryginał skierowania należy przedstawić w dniu rejestracji (wpisu na listę oczekujących) lub najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od […]