Od 22 czerwca 2017 roku w Krzeszowickim Centrum Zdrowia rozpoczyna działalność Poradnia Leczenia Bólu.
Świadczenia udzielane są odpłatnie.
Koszt jednej wizyty – 60zł.