INFORMACJA DLA PACJENTÓW PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA
INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA MIESZCZĄCA SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 8 W KRZESZOWICACH BĘDZIE UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ W RAMACH CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE NA PODSTAWIE DECYZJI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.
CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO TO PILOTAŻ W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO . NA TERENIE CAŁEGO KRAJU POWSTAJĄ CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, KTÓRE ZABEZPIECZAJĄ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PSYCHIATRII ZASTĘPUJĄC DOTYCHCZAS DZIAŁAJĄCE PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
OD 1 WRZEŚNIA 2023 R. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO POSZERZYŁO DZIAŁALNOŚĆ I UDZIELA ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ OSOBOM DOROSŁYM ZAMIESZKAŁYM NA OBSZARZE POWIATU CHRZANOWSKIEGO ORAZ NA TERENIE MIASTA I GMINY KRZESZOWICE
Dla Pacjentów będących już w leczeniu Poradni Zdrowia Psychicznego KCZ nic się nie zmienia. Mogą nadal korzystać z tych świadczeń. Pacjenci którzy dotychczas nie korzystali ze świadczeń Poradni Zdrowia Psychicznego powinni zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego przy ul. Legionów Polskich 7A w Krzeszowicach celem rejestracji, wstępnej konsultacji i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu.
Pacjenci dorośli – mieszkańcy spoza obszaru działania CZP tj. spoza powiatu chrzanowskiego oraz miasta i gminy Krzeszowice przyjmowani są w ramach odrębnego kontraktu z NFZ.
Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogły znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.
Więcej informacji o Centrum Zdrowia Psychicznego na: www.czp.org.pl