PROGRAM PROFILAKTYCZNY CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

UWAGA W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA JEST REALIZOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA KIEROWANY DO OSÓB W PRZEDZIALE WIEKOWM 35-65 LAT. W PROGRAMIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY KTÓRE: 1. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CHOROBY SERCA/NACZYŃ 2. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CUKRZYCY 3. SĄ ZDEKLAROWANE DO LEKARZA LUB PIELĘGNIARKI POZ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA INFORMACJE O PROGRAMIE […]