UWAGA

W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA
JEST REALIZOWANY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
KIEROWANY DO OSÓB
W PRZEDZIALE WIEKOWM 35-65 LAT.


W PROGRAMIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY KTÓRE:

1. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CHOROBY SERCA/NACZYŃ

2. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CUKRZYCY

3. SĄ ZDEKLAROWANE DO LEKARZA LUB PIELĘGNIARKI POZ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA


INFORMACJE O PROGRAMIE MOŻNA UZYSKAĆ W DZIALE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZYM KCZ
Krzeszowice ul. Legionów Polskich 30
oraz
POD NR TELEFONU: 12 282 04 01 W GODZ. 8:00 – 15:00