Zmieniono wzór skierowania na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Aktualny wzór jest dostępny pod adresem Wzór skierowania na badania profilaktyczne lub w zakładce „Medycyna pracy”