Od dnia 01.02.2015 wyniki badań diagnostycznych wykonanych w pracowni analitycznej KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA będą przekazywane bezpośrednio do lekarza zlecającego wykonanie badania.

Nie będzie możliwości odbioru wyników przez pacjenta
– wyjątek stanowią wyniki badań wykonanych na zlecenie pacjenta i przez niego płatnych.