Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuję, iż rozpoczyna realizacje projektu :” Wdrażanie standardów dostępności świadczeń POZ w Krzeszowickim Centrum Zdrowia” w ramach umowy grantowej zawartej z Ministerstwem Zdrowia – Dostępność Plus