Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opiekizdrowotnej od dnia 26.10.2020r . we wszystkich poradniach POZ Krzeszowickiego Centrum Zdrowia będą obowiązywały zasady udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej określone w poniższej procedurze.

Standard teleporady POZ