UWAGA !!! NOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA RECEPT NA KONTYNUACJĘ LECZENIA


Od dnia 26.10.2020 zgodnie ze nowym standardem organizacyjnym teleporad w POZ istnieje możliwość przesyłania zapotrzebowania na recepty w ramach kontynuacji leczenia drogą elektroniczną. W celu zamówienia kontynuacji leczenia należy przesłać wiadomość podając:

– IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA
– PESEL PACJENTA
– ADRES ZAMIESZKANIA PACJENTA
– NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO
– NAZWA, DAWKA, ILOŚĆ OPAKOWAŃ LEKU

Po wystawieniu recept pracownik KCZ przekazuje KODY DO RECEPT droga telefoniczną na wskazany do kontaktu numer telefonu. Zamówienia recept realizowane są najczęściej do 3 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.

Lista adresów mailowych wykorzystywanych do zgłaszania kontynuacji leczenia:
Poradnia POZ Krzeszowice dorośli – recepty@kczkrzeszowice.pl
Poradnia POZ WOZ Nowa Góra – receptyng@kczkrzeszowice.pl
Poradnia POZ WOZ Zalas – receptyzalas@kczkrzeszowice.pl
Poradnia POZ WOZ Tenczynek – receptytenczynek@kczkrzeszowice.pl