Zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2015 przepisami lekarz może bez dokonania osobistego badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
W przypadku wystawienia recept w ramach kontynuacji leczenia recepty te może odebrać jedynie:
1) pacjent dla którego recepty są wystawione, lub
2) osoba upoważniona przez pacjenta – wymagane złożenie upoważnienia wg wzoru ( do pobrania poniżej), które zostanie dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Osoba upoważniona odbierająca recepty musi posiadać dokument tożsamości, lub
3) osoba trzecia, jeżeli pacjent oświadczy iż recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób ( wzór oświadczenia do pobrania poniżej). Osoba odbierająca recepty w imieniu pacjenta musi posiadać dokument tożsamości. Informację o osobie która odebrała recepty umieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Oświadczenie Pacjenta – kontynuacja leczenia(pdf 28KB)