Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje, że od dnia 30.10.2020 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie pełni mgr inż. Waldemar Tarkowski z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mail: walmarbhp@onet.eu