Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje, że od dnia 01.01.2021 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie pełni Pan Dawid Kądzioła z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mail: dkadziola@kancelariacpp.pl