Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że w placówce został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych którym jest:
mgr Michał Matysik mail: IOD@poczta.onet.eu