KONSULTACJE TELEFONICZNE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM „PIERWSZY KONTAKT” W KRZESZOWICACH

Epidemia koronawirusa COVID – 19 spowodowała, że dotychczasowe usługi świadczone w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt”
w Krzeszowicach nie mogą być realizowane w formie bezpośredniej. W tym trudnym czasie warto sięgnąć po pomoc specjalisty bez wychodzenia z domu, toteż zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Pomoc dla mieszkańców Gminy Krzeszowice świadczona jest anonimowo i nieodpłatnie

Kto może skorzystać z konsultacji?
Osoby z problemem alkoholowym.
Osoby z problemem narkomanii.
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
Osoby, w rodzinach których występuje problem alkoholowy, narkomanii lub przemocy.

Jak można zapisać się na konsultację?
Zapisy prowadzi: Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i osoba pierwszego kontaktu
pod numerem telefonu: 12 282 01 00, poniedziałek: godz.1100 – 1500, od wtorku do piątku: godz. 900– 1300

Konsultacje telefonicznie odbywać się będą:
instruktor terapii uzależnień: poniedziałek godz.1600 – 2000
konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek godz. 1600 – 2000
psycholog: II wtorek miesiąca godz. 900 – 1300, IV wtorek miesiąca godz. 1530 – 1930
prawnik: III czwartek miesiąca godz. 1500 – 1800

Wstępnie planuje się, że konsultacje drogą telefoniczną ze specjalistami będą trwać do czasu ustąpienia zagrożenia
koronawirusem, a godziny dyżuru dostosowane będą do bieżącej sytuacji.

Zastrzegamy możliwość zmiany dni i godzin konsultacji.