ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI DLA KOBIET

Szczegółowe godziny pracy lekarzy i pobierania materiału do badań znajdują się w zakładce poradnie -> poradnie specjalistyczne -> poradnia dla kobiet

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że w placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych którym jest: mgr Michał Matysik mail: IOD@poczta.onet.eu

ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI DLA KOBIET

Ze wzgledu na nieobecność lek.med. Mieczysława Milewicza poradnia czynna: Poniedzialek 14,00 – 19,00 Środa 14,00 – 19,00 Czwartek 7,00 – 10,00 Porad udziela dr n. med. Tomasz Milewicz.

ZASADY UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA – 2018 r.

ZASADY UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA – 2018 r. Krzeszowickie Centrum Zdrowia udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: – pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu – osobie upoważnionej przez pacjenta – upoważnionym organom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna udostępniana […]