PROGRAM PROFILAKTYCZNY CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

UWAGA W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA JEST REALIZOWANY PROGRAM PROFILAKTYCZNY CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA KIEROWANY DO OSÓB W PRZEDZIALE WIEKOWM 35-65 LAT. W PROGRAMIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY KTÓRE: 1. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CHOROBY SERCA/NACZYŃ 2. NIE MIAŁY ROZPOZNANEJ WCZEŚNIEJ CUKRZYCY 3. SĄ ZDEKLAROWANE DO LEKARZA LUB PIELĘGNIARKI POZ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA INFORMACJE O PROGRAMIE […]

INFORMACJA DLA PACJENTÓW KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA DOTYCZĄCA ZAMAWIANIA LEKÓW W RAMACH KONTYNUACJI LECZENIA

WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW KRZESZOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA DOTYCZĄCA ZAMAWIANIA LEKÓW W RAMACH KONTYNUACJI LECZENIA Od dnia 1 kwietnia 2022 zmianie ulega sposób zamawiania leków w ramach kontynuacji leczenia w poradni POZ ul. Legionów Polskich 30 ( zamawianie leków w poradniach WOZ Zalas,Nowa Góra, Tenczynek nie ulega zmianie) W ramach kontynuacji leczenia można złożyć zapotrzebowanie jedynie […]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 2021

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje, że od dnia 01.01.2021 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiocie pełni Pan Dawid Kądzioła z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mail: dkadziola@kancelariacpp.pl

NOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA RECEPT

UWAGA !!! NOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA RECEPT NA KONTYNUACJĘ LECZENIA Od dnia 26.10.2020 zgodnie ze nowym standardem organizacyjnym teleporad w POZ istnieje możliwość przesyłania zapotrzebowania na recepty w ramach kontynuacji leczenia drogą elektroniczną. W celu zamówienia kontynuacji leczenia należy przesłać wiadomość podając: – IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA – PESEL PACJENTA – ADRES ZAMIESZKANIA PACJENTA – NUMER […]